หลวงพ่อเพชร วัดบาง

DATE: May 28, 2018

AUTHOR: admin

หลวงพ่อเพชร วัดบาง เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกำแพงเพชรอีกองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารที่วัดบาง โดยปกตินั้นจะไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปสักการบูชา แต่ปัจจุบันได้มีการเปิดให้กับผู้ที่เลื่อมใสได้เข้าไปสักการบูชา ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2479 หลวงพ่อผิว พระธรรมาธิมุตมุนีเจ้าอาวาสวัดบางและหลวงพ่อภา พระครูวิธานวชิรศาสตร์ ได้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรจากวัดต่อม่อ

ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารโบราณมาไว้ในอุโบสถวัดบางพร้อมกับหลวงพ่อสุโขทัย หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดศิลปะแบบเชียงแสนปางมารวิชัยที่เรียกว่าสิงห์ 1 ที่หาชมได้ไม่ง่ายนักมีหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้วสูง 3 ศอก 1 คืบ เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะบูชานั้น จะมีชีวิตที่ร่ำรวย มั่งคั่งเหมือนชื่อศิลปะเชียงแสน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

CATEGORY: travel news


Copyright 2019. NsThemes WordPress Theme.