ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี

DATE: January 13, 2019

AUTHOR: admin

ข้อความสำคัญจากการวิจัยเชิงคุณภาพการรวบรวมมวลของการวิจัยสำรวจสิ่งที่ผู้คนมีอิทธิพลและดำเนินการต่อเพื่อใช้ยาต้านไวรัสได้รับความสำเร็จจากรัฐบาลผู้บริจาคองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การอนามัยโลกในการทำให้คนเข้าถึงชีวิตเหล่านี้ได้ การรักษาที่ประหยัด แต่การตรวจสอบของเราเสนอเป็นครั้งแรก ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับอิทธิพลของการแสวงหาการรักษา

และการปฏิบัติตามเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพออกแบบวิธีการเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ยาของพวกเขา เมื่อมองถึงหลักฐานแล้วทีมงานได้ระบุประเด็นสำคัญเก้าข้อที่ส่งผลต่อการยึดมั่นและการแสวงหาการรักษาซึ่งพวกเขาจัดกลุ่มภายใต้หัวข้อหลักสามประการ สิ่งแรกคือการรับรู้ว่าคนที่ติดเชื้อ HIV มักจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่นำเสนอโดยปัญหาภายนอกเช่นความยากจนเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่แน่นอนและความอัปยศซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการเริ่มต้นและการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ประการที่สองระบบสุขภาพมักถูกมองว่าเป็นการลงโทษและไม่ดึงดูดซึ่งสามารถผลักดันให้ประชาชนออกจากการดูแล ประการที่สามการมีส่วนร่วมในระยะยาวจำเป็นต้องมีการปรับตัวและการรวมตัวของ ART เข้ากับชีวิตประจำวันซึ่งเป็นกระบวนการที่อำนวยความสะดวกโดยปัจจัยต่างๆเช่นการรับรู้ความสามารถของตนเองความรับผิดชอบต่อสังคมความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี

CATEGORY: health news


Copyright 2019. NsThemes WordPress Theme.